startsidenback begreper

Fiedlers kontingensteori: om å adaptere situasjonen til lederstilen og ikke omvendt

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om Fiedler.
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
  4. Det fete stikkordet gjengir forslag til svar.
Hva kjennetegner ledelsesteorien til Fiedler?
Hva er den sentrale delen av denne teorien?
Hvordan uttrykkes ledereffektivitet hos Fiedler?
Hva er det som skiller mellom ledere ifølge Fiedler?
Hvordan vite at en situasjon er gunstig for lederen eller ikke?
Hvordan tolkes oppgave- og relasjonsorientering på spørreskjemaet til Fiedler?
Hvilke fordeler kan forbindes med kontingensteoriern til Fiedler?
Hvilke ulemper kan forbindes med kontingensteoriern til Fiedler?
Skal Fiedlers leder tilpasses situasjonen eller skal situasjonen forandres?
Hva er likheter og forskjeller mellom ledelsesteoriene til Tannenbaum & Schmidt, Hersey & Blanchard, Balke & Mouton og Fiedler?
Svaret:
Hvordan ville du ha gått frem for å ta i bruk Fiedler i en arbeidssituasjon (måle LPC-skåre, ha strategier for å avsløre gruppens respekt for deg som leder og for å utøve belønning og sanksjnoer osv.)?  Spørsmålskjemaet til Fiedler.
Skisser tabellen til Fiedler og forklar relasjonene mellom tabellens felter.
[Her]
Fiedler
Kilder til: To artikler til Fiedler: "The Contingency Model: A Theory of Leadership Effectiveness(1970)" og "The Contingency Modell - New Directions for Leadership Utilization (1974)"