startsidenback begreper

Målrettet ledelse (MbO) og dimensjonene økonomi og tid (Peter F. Drucker)

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om Drucker.
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
  4. Det fete stikkordet gjengir forslag til svar.
Hva kjennetegner MbO-management (Management by Objectives)til Drucker?
Hva er den sentrale delen av denne MbO-teorien?
Hvilke krav stiller målstrategien til ledelsen?
Hvordan uttrykkes ledereffektivitet hos Drucker?
Hvor anvendes MbO i dag?
Hvilke teorier er MbO beslektet med?
Hva kritiseres MbO for?
Svaret:
Sammenlign MbO med det du kjenner til fra Scientific Management. Hva er det mest sentrale MbO kan bidra med i forbindelse med medarbeidersamtaler? Les også artiklene til Peter F. Drucker: "Long-Range Planning: Challenge to Management Science (1959)"
Les Druckers artikkel: "Long-Range Planning: Challenge to Management Science"
Hvordan ser du på teoriene til Drucker i tid?
Knappen "Kilder" gir en del datoer.
backkommentar

 

Materialet tillates ikke solgt uten samtykke fra
av A.M. Al-Araki ©:1996–