startsidenback begreper

Blake & Mouton og ledergitteret

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om Blake & Mouton.
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
  4. Det fete stikkordet gjengir forslag til svar.
Hva kjennetegner ledelsesteorien til Blake & Mouton?
Hvor mange hovedstiler opererer Blake & Mouton med?
Ledergitteret beskriver fem av de mulige 81 feltene. Hvilke er disse fem?
Nevner Blake & Mouton andre påvirkningsfaktorer?
Hva kritiseres Blake & Mouton for?
Gjelder kritikken mot stilteoriene også her?
Hvordan er atferd- eller stilteorier forskjellige fra situasjonsbestemte teorier?
Svaret:
Konsulter ledergitteret til Blake & Mouton og sammenlign gitteret med figurene til Tannenbaum & Schmidt og Hersey & Blanchard. [Her] Konsulenten
I nyere forskning rundt ledergitteret nevnes to tilleggsstiler: opportunisme og paternalisme/materialisme. Den opportunistisk lederen veksler mellom de lederstilene i ledergitteret som måtte gi de største fordelene. Man anstrenger seg bare hvis det gir personlig gevinst. (Smart kalkulerende stil) I materialistisk/paternalistisk stil: lojale og lydige medarbeidere mottar belønning og anerkjennelse; manglende føyelighet medfører straff. Hvordan ville du illustrere disse stilene i ledergitteret? (jfr. Northouse, P.G., i: Martinsen (red.), 2001)

 

Materialet tillates ikke solgt uten samtykke fra
av A.M. Al-Araki ©:1996–