startsidenback begreper

Argyris & Schøn: handlingsteorien og organisasjonslæring.
Er det samsvar mellom det lederen gjør og det lederen uttrykker?

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om handlingsteorien.
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
  4. Lenkene gjengir forslag til svar.
Hva kaller Argyris & Schøn sin teori for?
Hva består DIPE-syklussen av?
Hva ligger i begrepet "handlingsteori"?
Hvordan forholder folk seg til deg når en handling skjer?
Hvordan forbedre vi medbestemmelse, trivsel og effektivitet i organisasjonslivet ifølge Argyris & Schøn?
Hvordan betraktes en organisasjon ifølge Argyris & Schøn ?
Hvorfor mener Argyris & Schøn at endringsarbeid må skje fra toppen i en organisasjon?
Du skårer:
Argyris & Schøn mener at dagens ledelseslitteratur er beskrivende og for lite reflekterende. Mye av den læringen som vanligvis foregår i organisasjoner er av typen "enkelkretslæring". Den dreier seg om å rette opp avvik fra bestemte standarder.(Se for eksempel: 1966)
Les også om bruksteori og uttryktteori
Skisser tabell I og II [Her]
Konsulenten