startsidenback begreper
Alderfers motivasjonsteori (ERG-theory)

Alderfers teori (1972) inndeler behov i tre kategorier: eksistensbehov (Existence needs) (E), sosiale behov eller relasjonelle behov (Relatedness needs) (R) og vekstbehov (Growth needs) (V).[Velg i rullefeltene og kontroller svaret ditt ved slutten.]
Til hvilken kategori hører fysiologiske behov?
E (eksistensbehov), R (sosiale behov) eller V (vekstbehov).
Til hvilken kategori hører behov for kjærlighet?
E (eksistensbehov), R (sosiale behov) eller V (vekstbehov).
Til hvilken kategori hører selvaktelsesbehov?
E (eksistensbehov), R (sosiale behov) eller V (vekstbehov).
Til hvilken kategori hører sikkerhetsbehov?
E (eksistensbehov), R (sosiale behov) eller V (vekstbehov).
Til hvilken kategori hører behov for tilhørighet?
E (eksistensbehov), R (sosiale behov) eller V (vekstbehov).
Til hvilken kategori hører selvrealiseringsbehov? E (eksistensbehov), R (sosiale behov) eller V (vekstbehov).
Svaret:
Figurene nedenfor viser Alderfers teori fremstilt gjennom Maslows behovspyramide.
Hvordan ville DU ha tatt hensyn til behovsbyramiden i en arbeidssituasjon? Skriv noen få linjer om dette. Her gjelder det å være kreativ. [Her] Konsulenten
TilbakeKommentar