startsidenback begreper

Adizes ledelsesroller [English]

Gå gjennom øvelsen på følgende måte:

  1. Trykk for å lese og reflektere over et kort innlegg om Adizes.
  2. Svar deretter på spørsmål med utgangspunkt i innlegget.
  3. I rullefeltet til høyre velger du tallet 1 for det du husker.
  4. Det fete stikkordet gjengir forslag til svar.
Hva kjennetegner ledelsesteorien til Adizes?
Hva legger Adizes i begrepet produsent?
Hva legger Adizes i begrepet administrator?
Hva legger Adizes i begrepet entreprenør?
Hva legger Adizes i begrepet integrator?
Hvor vil du plassere ledelsesteorien til Adizes innenfor retningene i ledelsesfaget?
Du skårer: