startsidenback begreper

Sosialisering i grupper

Når et medlem forlater en arbeidsgruppe eller et nytt medlem tilslutter seg gruppen, kan dette skaper stress, angst og usikkerhet, avhengig av hvor lenge og hvor godt medlemmene har holdt sammen.

Fem sosialiseringsfaser nevnes i denne forbindelsen: orienteringsfasen, konfliktfasen, tilnærmingsfasen, samarbeidsfasen og separasjonsfasen (jfr. Rolf Granér, 1995)

Hvilke spørsmål stiller et nytt medlem som tilslutter seg gruppen?
  • Orienteringsfasen: Spørsmål som kan stilles her er: Vil jeg være i denne gruppen? Vil gruppen akseptere meg? Hva kan jeg tjene/tape ved å være medlem i gruppen? Vil jeg like gruppens måte å arbeide på? Hva vet jeg om kunnskapsnivået i gruppen?
  • Konfliktfasen: Hvorfor har gruppen en avventende/skeptisk innstilling overfor meg? Hvilke oppgaver skal jeg ha eller har jeg i gruppen? Skal jeg blande meg i den gamle strukturen? Er det normer, verdier og innstillinger som jeg ikke kjenner til i denne gruppen?
  • Tilnærmingsfasen: Skal vi ikke anstrenge oss litt, vise åpenhet og lytte til hverandre? kanskje vil det skje noe med vårt normsystem?
  • Samarbeidsfasen: Maktkampen er over og medlemmene blir trygge på hverandre.
  • Separasjonsfasen: Skal vi skilles nå etter å ha blitt så godt kjent med hverandre (separasjonsangst)? Hvor lenge skal denne separasjonsfasen vare? Er jeg mentalt forberedt på avskjeden? Hvordan skal jeg på nytt gli inn i en annen gruppe?
Kunnskap om den sosiale utviklingsprosessen i en gruppe kan gi ledelsen og gruppemedlemmene innsikt i hvordan gruppen fungerer, reaksjonsformene innad i gruppen og hvorfor.