startsidenback begreper

Kommunikasjonstrappa

Kommunikasjonstrappa har fire trinn som beskriver sammenhengen mellom kommunikasjonsnivået og evnen til å løse vanskelige oppgaver.

• På trinn 1: Det holder med at en av partene gir ordre om at den andre skal rapportere tilbake når arbeidet er gjort.

• På trinn 2: Partene må utveksle synspunkter. En person som er flink til å sette ord på ting, men ikke får med seg så meget av en hendelse, vil på trappetrinn 2 kunne utveksle synspunkter med andre.

• På trinn 3: Partene må bruke hverandres synspunkter for å komme videre i arbeidet. På dette trinnet har personen nådd et stort modenhetsnivå. Personen er trygg på seg selv, tåler negativ tilbakemelding, tar "ballen og ikke mannen".
  En person som får med seg store deler av en hendelse (type 2- kommunikasjon), men er verbalt svak, kan læres/trenes opp til det. Det store nøkkelordet er trygghet.

• På trinn 4: På dette trinnet kan enorme ressurser forløses, også ved hjelp utenfra. Høyt kommunikasjonsnivå skjer når man trekker veksler på hverandre for å skape noe nytt. (jfr. Andersen, 1994).