startsidenback begreper

Kommunikasjonsprosessen

Jo høyere man klatrer i hierarkiet, jo mindre man blir klar over-- psykososiale prosesser. Som oftest er toppledere en naturlig del av beslutnings- og produksjonsprosessen, men ikke nødvendigvis av kommunikasjonsprosessen. Linjeledere påvirker kommunikasjonsprosessen direkte. Mellomledere påvirker den gjennom å være en bro for informasjonsflyt mellom nivåene. Uansett hierarkisk plassering, må ledere alltid være bevisste nivået de påvirker fra, virkemidlene de disponerer og hvordan de bruke dem.

Følelsesprosesser som pardannelse, avhengighet og kamp-flukt (jfr. W. Bion) kan være kilde til fornyelse, god kommunikasjon og effektivitet dersom de ikke dominerer over lengre tid i en arbeidsgruppe. Dominerer de over lengre tid vil kommunikasjon skje via underliggende følelser. Den tvisynte leder, med både tvil og tro og store ører, kan informere seg om de psykososiale prosesser som finner sted på arbeidsplassen.