startsidenback begreper

Virkning av stress

Stress er en aktivitetsøkning i forhold til normalen. I utgangspunktet har aktivitetssøkingen en positiv virkning. Stress som negativ faktor forekommer når aktivitetsøkningen oppleves som ubehagelig. Hvorvidt en type aktivitet oppleves som negativ er avhenger av hvordan man har lært å forholde seg til stress. Fysisk stress kan skyldes hardt arbeid og overbelastning. Psykisk stress eller skjult stress, fordi ikke enda oppdaget, skyldes personlige og kollegiale problemer og kan gi utslag i en rekke helseproblemer. Akutt stress oppleves ved skilsmisse, dødsfall o.l.

Virkningene av stress går fra lettere forstyrrelser til sykdom og død.

Læring og erfaring er avgjørende for hvor stressterskelen legges hos den enkelte.
Det er mange tiltak mot stress.

Se øvelsen "Stresshåndtering"