startsidenback begreper

Stress

Definering av stress: Grunnstress: Stressnivået som til enhver tid ligger i hverdagen. For en som ikke er vant til Oslo, vil grunnstressnivået øke når personen er i Oslo. Situasjonstress: Stress som oppstår pga situasjoner, feks trafikk ulykke.

Definering av nivå: Jeg mener det er forskjellig nivå på stress, avhengig av person og type stress. Forskjellig type stress kan være eksamensnerver og å stå midt i en stor trafikk ulykke. Personavhengig: Vi er alle forskjellige og takler stress på ulike måter. Derfor vil en nivådefinering av stress være avhengig av: Type stress og personfaktor.

Håndtering av stress: Av egen erfaring, har jeg mine metoder for å takle stress. Både grunnstresset som til en hver tid er tilstede og situasjonsavhengig stress er varierende, og første steg på veien er å godta at det finnes stress i hverdagen og i situasjonen. Kunnskap om stress er en viktig faktor for å takle den. Vite om mulige reaksjoner for deg og andre. Vite om mulige reaksjonsmønstre når vi er stresset er viktig. Kunnskap om egen måte å reagere på, slik at den kan formidles til andre.

åpenhet på et medmenneskelig plan, uansett om det er overordnede, sideordnede eller underordnede er en nødvendighet. Kommunikasjon og samtale om hendelser eller det generelle stressnivået letter enormt mye på den enkelte. Andre kan også ha de samme tanker og følelser som deg. Uansett bare det at andre vet hvordan du har det, er enormt lettende.

å kunne snakke med forskjellige personer om samme sak - både overordnede og underordnede er viktig. Jeg skal ikke se på det som nedverdigende å snakke med overordnede eller underordnede om mine problemer. Holdinger er altså essensielt for alle punkter over. At stress tas på alvor og at vi som medmennesker tar oss tid til å lette på trykket innimellom. Jeg har mange tanker og ideer på området, og jeg har prøvd og feilet på området. Jeg bladde gjennom sidene dine og fant dette temaet, og fikk skikkelig skrivelyst. Ta gjerne kontakt hvis du vil ha utdypet noe.

[Kommentarer fra Rune Berge den 23.10.2005]