startsidenback begreper

Personalgruppen

En personalgruppe betraktes ut fra et fellesskap i oppgave og en form for samhandling over tid. Innenfor en og samme avdeling vil psykososiale prosesser ha en merkbar virkning på gruppen. Slike prosesser er med å danne formelle og uformelle grupper.

Formelle grupper har en målsetting og et sett av regler og normer for adferd som alle følger i den avdelingen eller organisasjonen de arbeider i. De kan bestå av solidariske samlinger og team, men også av enkeltindivider eller individualister som bare ser seg og sitt.

Uformelle grupper består av venner, kolleger eller diskusjonspartnere som har funnet fram til hverandre på arbeidsplassen. De utvikler egne normer og verdier, former for samhold og felles interesser, ofte utenfor arbeidsplassen.