startsidenback begreper

Grensesetting

En arbeidstaker må vite hvilke normer og regler som bør overholdes og hvilke sanksjoner som gjelder mht normbrudd (jfr. arbeidsgiverens styringsrett i juridisk forstand).

Både for arbeidstakeren og for arbeidsmiljøet, er det viktig at man verken overvurderer eller undervurderer formelle og uformelle grenser.

Formelle og uformelle grenser på en arbeidsplass virker inn på kommunikasjonsprosessen.

I valget mellom flere stillinger f. eks., har eksterne søkere en viss føling med hvilken stilling de kan lykkes med før de sender sin søknad. Når det gjelder interne søkere, vil miljøet ofte vite om en person er "skikket" til jobben eller ei. Her kan personen ha nytte av å rådføre seg med f. eks. en betrodd kollega eller sin direkte overordnede.

Her har lederen en informasjonsplikt.