startsidenback begreper

Utbrenthet

Utbrenthet betegner stressreaksjoner en person kan oppleve når misforholdet mellom oppgaver og tildelte ressurser, både materielle og menneskelige, er for stort.

Å oppleve et personlig ansvar for de oppgaver som ikke blir utført eller de som blir for dårlig utført, kan danne grunnlag for utbrenthet.

Symptomene vises i form av fysisk og psykisk utmattelse, psykosomatiske plager som hodepine, søvnproblemer, muskelsmerter og magebesvær.

Resultatet kan være hyppigere sykemeldinger som ender med at en reduserer sitt engasjement, skifter jobb eller slutter.