startsidenback begreper

 

Konformitetspress

Konformitetspress kan få en til å gå fra egne riktige vurderinger og bedømmelser eller gå med på ufrivillig adferd, dvs. adferd vedkommende ellers ikke ville ha vist.

Vi gir lettere etter for press ved nærhet til impliserte personer, når vi får støtte i gruppen, ved vanskelige spørsmål, eller når informasjonen er diffus og usikker.

Kjennskap til forskjellen mellom påtatt norm og norm som er i overensstemmelse med adferd kan forhindre opprettholdelse av tvetydige situasjoner.

Kjennskap til psykososiale teorier kan bringe konformitetspress til overflaten og beskytte den enkelte mot deres negative effekt.