startsidenback begreper

 

Samarbeid og likevektstilstand

I sin definisjon av samarbeid, sier Ibn Khaldun (1332-1406) at samarbeid er først og fremst meningsutveksling og siden delaktighet og det som følger etter, det vil si det som resulterer av samarbeid.

Hva er det samarbeid resulterer i?

Samarbeid kan resultere i tre ting:
  1. Tilvenning gjennom kontakt mellom gruppemedlemmene.
  2. Kollegialitet som skapes gjennom trygghet.
  3. Sameksistens som skapes gjennom gjensidig respekt.
Sameksistens betegner derfor gruppens likevektstilstand ifølge denne definisjonen.