startsidenback begreper

 

Gruppens likevekttilstand

En arbeidsgruppe må først realisere en viss fellesskapsfølelse før den begynner å konsentrere seg om selve jobben. Medlemmene må godta hverandre, skape tilhørighet og erkjennelse gjennom kontakt, trygghet og respektert.

Likevektstilstanden opprettholdes lettere blant uformelle grupper enn blant formelle arbeidsgrupper. Hvis et medlemm er for kritisk mot et annet medlem i en uformell gruppe, trer andre medlemmer støttende til, slik at balansen kan opprettholdes så raskt som mulig. En tilnæret samme tilstand kan også finne sted i en formell gruppe, men vil kreve psykososial trening for å utvide åpenheten mellom gruppemedlemmene (jfr. Joharivinduet). Likevekttilstand oppnås når de sosiale behov er dekket og gruppen begynner å samarbeide effektivt.