startsidenback begreper

 

Endring og gruppeidentitet:

En arbeidsgruppe utsettes kontinuerlig for indre og ytre endringer, planlagte eller ei, i tillegg til de psykososiale endringene innad i gruppen. Lover, tariffavtaler, arbeidsmarkedstilbud gjør at ansatte må kontinuerlig tilpasse seg nye forhold.

På organisasjonsnivå skjer det også endringer i delsystemene med hensyn til kompetanse, ny teknologi, nye metoder osv. Som følge av disse endringene endres også makt og myndighet, roller og gruppesammensetninger. Noen slutter som medlemmer i gruppen eller organisasjonen og andre begynner.

En sunn arbeidsgruppe må derfor ha en viss psykososial balanse for å bevare gruppens identitet, enten ved at gruppen selv tar seg av samholdet mellom sine medlemmer og/eller ved at ledelsen bidrar til dette.

Se også motstand mot endring