startsidenback begreper
 

Om medarbeiderskap
Trykk her for spørsmål og kommenterer

sjefen


okto
Personalgruppen
Sosialisering i grupper
Roller i en arbeidsgruppe
Regelsystem og normsystem
spacer
Konformitetspress
Stress
Virkning av stress
Utbrenthetsyndromet
Grensesetting
Endring og gruppeidentitet
Gruppens likevekttilstand
Samarbeid og likevekttilstand
Kommunikasjonsprosessen
Kommunikasjonsnivåer