startsidenback begreperkommentar
 
Diverse spørsmål
etter begrepskategori
spacer
Spørsmål ved:

0.__Omverdenen
1a._Input & etterspørsel
2.__Organisering
3.__Planer og styringssystemer
4.__Lederskap
5.__Medarbeiderskap
6.__Engasjement og økonomi
7.__Utnyttelse av ressurser
8.__Utviklingsspørsmål
1b._Kongruensspørsmål
  spacer  
Spørsmål: øvelser, metoder og teorier:

Spørsmål ved metoder
Spørsmål ved teorier
Spm_konkurranseutsetting

Diverse:

Spørsmål fra lesere
Spørsmålstilling

 

av A.M. Al-Araki ©