startsidenback begreper

Arbeidsrutiner

Alle ansatte har rutiner for å gjøre den jobben de er satt til. Rutiner er en form for arbeidsorganisering. De kan være stillingsbeskrivelser, instrukser, fremgangsmåter og lignende. Gode rutiner definerer hva som må gjøres og hvordan det skal gjøres. Når en ansatt blir fraværende fra sitt arbeid, skal andre kunne steppe inn for å gjøre jobben ved hjelp av slike rutiner. Vedkommendes arbeidsoppgaver bør da være beskrevet og forklart så godt som mulig.

Rutiner må være godt strukturerte. De skal være nummererte og lette å forstå. For at rutinene skal være akseptert av alle, må de sirkuleres slik at flest mulig kan bidra med sine forståelser, ev. forslag. Man må forvisse seg om at de er forstått. Det er kostbart at gode rutiner forsvinner når en person bytter jobb eller slutter i sitt arbeid. Gode rutinene følges opp, fornyes og virker ikke belastende for de impliserte personene.