startsidenback begreper

Kvalitetssirkler

Sirklene består av 5-10 personer med tilnærmet samme type jobb. De holder jevnlige møter i arbeidstiden. Målet er å finne fram til mulige løsninger på ulike daglige problemer innenfor deres arbeidsområder, forbedre kvaliteten og fastslå kvalitetsindikatorer. Arbeidsformen minner om det som skjer i et utviklingsforum, men den siste er begrenset i tid.

Arbeidet i kvalitetssirkler kan styres gjennom f. eks. metoden LISAS EIE (Araki, 1991). Metoden består av åtte skritt: (1) Lokalisere, (2) Identifisere, (3) Sammenligne, (4) Analysere, (5) Sjekke samsvar med virkelighet,  (6) Fastslå eierforhold, (7) Implementere og (8) Evaluere kvaliteten på et produkt eller en tjeneste.