startsidenback begreper

Lederen og utviklingsagenten

Utviklingsagenten har hovedansvaret for den konkrete gjennomføringen av endringsarbeid. Han eller hun bør se oppover og nedunder, bakover og framover, rundt seg og innover for å klargjøre og konkretisere behovet for endringsarbeid og videreformidle det til ledelsen og de ansatte.

Utviklingsagenten må diskutere med alle impliserte parter hvordan ønsket situasjon kommer til å se ut rett etter at endringsplanene er offentliggjort. Dette inkluderer klargjøring av modeller og konsepter som danner grunnlaget for endringsarbeid. Mandatet mellom utviklingsagenten og lederen må avklare myndighetsområder, krav og forventinger og andre viktige detaljer som angår endringsagenten, lederen, den ansatte og brukeren.