startsidenback begreper

Grunnlag for forhandlinger

I en organisasjon skjer det forhandlinger blant annet ved ansettelser, opprykk og fratredelser eller som følge av planlagt utviklingsarbeid m.m. Viktige spørsmål i denne forbindelsen er:
  • Hva er datagrunnlaget for forhandlingene?
  • Hvilken forhandlingsprosedyre skal følges?
  • Hvilke forberedelser skal gjøres i forkant av forhandlingene?
  • Hvilke tilleggsoppgaver gis til den som forhandlinger utover det å forhandle?
  • Hvordan evaluerer utfallet av forhandlingene?
  • Hvilke standarder og kriterier gjelder for eventuelle beslutningstakinger?
  • Osv.
I tilknytning til utviklingsarbeid kan endringer i omfang og betydning av ansattes arbeidsoppgaver nødvendiggjør forhandlinger om roller, oppgaver og ressurser for å gi den enkelte klarhet over sin arbeidssituasjon.