startsidenback begreper

S-PAR (jf. Oktografen)

Effektivitet er å spare ved å sikre:
  1. Produktivitet (riktig utnyttelse av ressurser: intern effektivitet eller ).
  2. Arbeidsmiljø og arbeidsforhold (ivaretagelse av mennesker som imøtekommer produktivitetsmålene).
  3. Utvikling av menneskelige og materielle ressurser (fornyelse og ivaretagelse av eksterne behov: delvis ekstern effektivitet).
Å sikre "SPAR" er avhengig av utviklingsagentens kunnskaper og metoder (se SPAR MED OPPRETT)