startsidenback begreper

Organisasjonsform og rolleforhandling

Jo mer desentralisert en organisasjon er, desto viktigere er det med rolleforhandlinger. Stillingsbeskrivelser foreldes, mennesker blir gamle og organisasjoner mer komplekse. 

Rolleforhandlinger er av stor betydning i matriseorganisasjoner der man bruker selvstyrte eller delvis selvstyrte grupper. I organisasjoner med flat struktur som f. eks. utdanningsinstitusjoner, er avstanden ofte kort mellom topp og bunn. Her kan rolleforhandlingene ha en vedvarende karakter. Uansett organisasjonsform, er det viktig for dialogen mellom ledere og ansatte å forhandle om roller og forpliktelser.