startsidenback begreper

Gruppesammensetning

Å sette sammen en gruppe for å ta seg av en bestemt oppgave krever svar på bl. a. følgende spørsmål:
  • Har gruppen den nødvendige kompetansen?
  • Har gruppen funnet fram til en god samarbeidsform?
  • Hvor homogent eller heterogent skal gruppen være med hensyn til konfliktstil, kvalifikasjoner osv.?
En altfor homogen gruppe kan være mindre kreativ, men en altfor heterogen gruppe kan ende med å bruke mye tid på å håndtere konflikter. Det stilles større krav til en leder av en heterogen gruppe enn til en leder av en homogen gruppe.


backTilbake til styringsgruppe.