startsidenback begreper

Gruppeeffektivitet

Effektivitet og gruppestørrelse har en viss sammenheng. Studier har vist at effektiviteten øker først med økende gruppestørrelse for så å synke når størrelsen kommer over et viss nivå. Vi snakker annerledes i store og små forsamlinger. Den optimale størrelsen på en gruppe varierer etter oppgavens kompleksitet og behov for koordinering. En tommelfingerregel ved sammensetning av grupper er at medlemmene skal kunne se hverandres ansiktsuttrykk. En effektiv gruppe må ikke ha mer enn 8 medlemmer/roller: oppfinneren, ressurspersonen, vurdereren, igangsetteren, formannen, lagmannen, arbeideren og fullføreren. (jfr. Andersen, 1994).