startsidenback begreper

Intern og ekstern effektivitet 
Produksjon/Ressursforbruk
(intern effektivitet)
Behovsdekning
(ekstern effektivitet)
Lavt
Høyt
Høyt 3 "Riktige" oppgaver
Høyt ressursforbruk
4 "Riktige" oppgaver
Lavt ressursforbruk
Lavt 1 "Gale" oppgaver
Høyt ressursforbruk
2 "Gale" oppgaver
Lavt ressursforbruk
Kilde: Finn Mikalsen. Organisasjonsanalyse. Oslo, Tano,1987
Diskuter tabellens felter og reflekter over deres rekkefølge, gjerne med eksempler fra arbeidslivet. For å etablerer felles problemforståelser, gjennomførbare endringsstrategier samt mål og handlingsplaner, må alles interesser og synspunkter ivaretas. Utviklingen i organisasjonen, i lokalsamfunnet og i omgivelsene må ses i sammenheng.

I en organisasjon vil fordeling av myndighet, roller og ressurser ha en avgjørende betydning for hvor effektivt folk arbeider.

Se også primære aktiviteter og støtteaktiviteter.