startsidenback begreper

Ekstern effektivitet

Ekstern effektivitet er høy når organisasjonen løser de oppgavene som brukerne og samfunnet har størst behov for å få løst. Det gjelder hva som blir gjørt og i hvilken form blir det tilbydt brukerne. Mangel på ekstern effektivitet kan skyldes:
  • Mangel på demografiske studier for å differensiere mellom diverse brukergrupper
  • Mangel på samsvar mellom produksjon og behov
  • Uklar strategier og mangel på utviklingsplaner
  • Samordningsproblemer mellom flere sektorer
En sunn organisasjon oppfatter sine ansatte som sine brukere og omvendt. Når folk trives og tilfredsstiller sine behov, virkeliggjøres idealet om kongruens eller samsvar mellom det som foregår inne i organisasjonen og virkeligheten ute i lokalsamfunnet (jf. linjene mellom STI, DEL, TØR og KOS i Oktografen).

Se også intern effektivitet.