startsidenback begreper

Intern effektivitet

Intern effektivitet er høy når de enkelte oppgavene blir løst med minst mulig bruk av ressurser. Mangel på intern effektivitet kan skyldes:  
  • Strukturproblemer
  • Planleggingsproblemer
  • Lederskapsproblemer
  • Trivsels- og samarbeidsproblemer
  • Prosessproblemer
  • Utviklingsproblemer
  • Teknologiske problemer
  • ovs.
Se også ekstern effektivitet.