startsidenback begreper

Støtteaktiviteter

Støtteaktivitetene (Support services) i en organisasjon er virksomheter som bidrar til å få fram eller produsere etterspurte tjenester. Eksempel på slike støtteaktiviteter er:

  • Økonomi-, budsjett- og regnskapsfunksjoner
  • Personalsaker
  • Skrivetjeneste
  • Arkivarbeid
  • Bibliotektjeneste
  • Osv.
Støtteaktivitetene er indirekte knyttet til primæraktivitetene (Core activities).