startsidenback begreper

Effektivitetsproblemer

En organisasjon har effektivitetsproblemer når den ikke bruker ressurser til å løse de oppgavene som brukerne og lokalsamfunnet har størst behov for (ekstern effektivitet), og/eller når oppgavene ikke blir løst med minst mulig bruk av ressurser (intern effektivitet).

Intern effektivitet, dvs. produktivitet, er forholdet mellom ressursinnsats og produksjonsmengde (input, throughput og output). Ekstern effektivitet derimot er forholdet mellom ressursinnsats og faktisk oppnådde effekter (outcome).