startsidenback begreper

Funksjon og service

Service produseres og leveres samtidig. Form og innhold blir bestemt der og da. Men aktivitetene slik de blir gruppert i en etat, seksjon eller avdeling og under en leder kalles "funksjon". Hvordan funksjonen blir organisert og styrt kan fortelle om hvordan tjenesten blir utført og levert. Funksjonsorientering og serviceorientering er uadskillelige (jfr. intern og ekstern effektivitet).

En kommuneorganisasjon produserer sine tjenester på bakgrunn av rammetilskudd fra staten og midler fra skatter og avgifter. Tjenestene gis i form av tilbud til barn og unge, eldre og funksjonshemmede. Alle nyter godt av offentllige tjenester, men ikke alle er bevisste hvor midlene kommer fra eller hvor mye en tjeneste egentlig koster i forhold til det de selv betaler. Kommunen utfører også tekniske tjenester. Tjenestene spenner fra renovasjons- og avløpstjenester til ansvar for grunnskolen, barnehagene, sosialkontorene, helsetjenester m.m.