startsidenback begreper
 

Om utnyttelse av ressurser

Trykk her for spørsmål og kommenterer

sjefen


okto
Funksjon og service
Kommunale tjenester
S-PAR (jfr. Oktografen)
Kvalitetssirkler
Effektivitetsproblemer
spacer
Primære aktiviteter
Støtteaktiviteter
Intern effektivitet
Ekstern effektivitet
Effektivitetsbegrepet
Gruppeeffektivitet
Gruppesammmensetning
Organisasjonsform og rolleforhandlinger
Grunnlag for rolleforhandlinger
Forberedelser til rolleforhandlinger
Rolleforhandling: en metode
Arbeidsrutiner