back

Rami og soldatene

  
De fikk deg til å stilne, Rami,
Med et grotesk skudd.
Og vi var i ferd med å møtes,
for å tørke vekk tårene,
slippe unna snikskyterne.
Hadde det ikke vært for eselskriket
fra den «døve» soldaten.
Han med utmerkelsene:
«Skyt, skyt på målet!»

Krigshymnen erindres.
Mitt indre skrik sprenger seg frem.
Jeg tar deg i mine hender.
Strekker deg mot den blodige soldaten.
Vi skal sammen forstummes –
Og skuddene likeledes.


 Oslo, 30.05.2011