pen

الكــــبريـــــاء

 

علّمتني اميّ  ان  اهاب  الكبرياء

واعيش  في  الثرى

رهن  حبّ  الفقراء

ايها  الشامخ  انفا

ما الذي شحّ  الهواء

تتعالى  انفة  طالبا كلّ  العلاء

 

ان تكن امكّ  حــواء

من  ذا  سارقها الهوى

تحت  شوق  من  لظى

او  لهيب  من  سهــاد

فاتـت  بك  مثلما

تلفــظ  النـــار  الرماد؟

 عبد المجيد العركي ©