pen

لغة  الضاد

  افتح   التابوت  ياهذا  الذي

  واسأل   الروح  المعنى  بالجوى

  شبّهوا   شعر  المهيرة  بالنوى

  وارتوا  من  شعر  هذا  ما روى

  افصح   الشعر  لسان  العجمي

  وتقلّص  من  سقاه  المرتوى

  منهل  الضاد  هلا  اقرضتني

  من  سليل  الشعر  عبلا  وعنترا

 

 عبد المجيد العركي ©