back

Fire hovedprosesser i en organisasjon
Four organizational processesdown

 

 

 

okto

 

 

 

Organisasjonens fire viktigste prosesser, ifølge Oktografen, er: beslutnings-, kommunikasjons-, produksjons- og innovasjonsprosessen
Når man tildeles en lederrolle i en organisasjon, blir man automatisk en del av organisasjonens beslutningsprosess og produksjonsprosess, men ikke nødvendigvis en del av organisasjonens kommunikasjonsprosessen. Reflekter over denne påstanden før du går videre!

 1. Beslutningsprosessen
 2. Kommunikasjonsprosessen
 3. Produksjonsprosessen
 4. Innovasjonsprosessen
 5. Prosessene samlet
 6. Prosesser og avhengigheitsforhold


back

 

 

 

 

 

 

Du går ut!back

Four organizational processes
Fire hovedprosesser i en organisasjon Up

 

 

 

okto

 

 

 

According to the Octograph, an organization has four main processes: Decision Making; Communication; Production and Innovation.
A person who qualifies himself or herself to the role of the manager of an organization, becomes automatically responsible for the process of Decision Making and the process of Production. However, this does not automatically mean that the person ha control over the process of communication.
 1. The Process of Decision Making
 2. The Process of Communication
 3. The Process of Production
 4. The Process of Innovation
 5. The four processes illustrated
 6. Process and dependency relations


back