back

 

 

 

Animasjon:
De viktigste trekantene
eller delmodellene i Oktografen
Animation:
The most important triangels
or the partial models of the Octograph
Som kubeformet figurer
As shapes in a cube

 

 

 

animasjon