back

 

 

 

Animasjon:
De viktigste trekantene
eller delmodellene i Oktografen
Animation:
The most important triangels
or the partial models of the Octograph
Figurene i sirkelform
Shapes in a circle

 

 

 

animasjon