back

 

 

 

Gjennomføres også i klassen
  • Skisser Oktografen på et stykke papir.
  • Plasser forkortelsene LAG (lederskap), STI (ansatte), ROM (produksjon) og MOR (organisasjonen) der de hører til i figuren.
  • Tegn en linje som knytter disse punktene sammen: fra LAG til STI, ROM, MOR og tilbake til LAG. Du får et parallellogram.
  • Linjen som binder LAG og STI sammen heter "medarbeideransvar". Den som binder ROM og MOR sammen heter "arbeidsforhold"
  • Plasser i parallellogrammet teorien til Hersey & Blanchard (1982) om "ledelse og medarbeidernes modenhet"
  • Hva vil du kalle linjen mellom LAG og MOR og linjen mellom STI og ROM?
  • På hvilket området i paralellogrammet vil du plasseren lederen som delegerende, deltagende, selgende og instruerende?
  • Hvilke deler av teorien til G. Yukl (1989) om "ledelse er mer enn påvirkning av medarbeidere" vil du plassere i paralellogrammet?
  • Finne fram til begreper som kan plassere under Oktografens bestanddeler