back

Oktografens bestanddeler og akronymer

 

Oktografens bestanddeler
 1. The acronyms of the Octograph
  Oktografens akronymer
 2. The partial models in the Octograph
  Oktografens bestanddeler/delmodeller
 3. The Octograph within a circle
  Oktografen og sirkelen
 4. The four processes of the Octograph
  Oktografens fire prosesser
 5. The walls of the Octograph
  Veggene i Oktografen
 6. Geometrical reflections
  Geometrisk refleksjon
1. Lenkene ovenfor omtaler Oktografen.
2. Rullefeltet nederst omtaler hver begrepskategori i Oktografen.
3. Merknader og spørsmål formidles gjennom skrivefeltet nedenfor
4. Jeg takker for alle forslag.