startsidenback begreper

Rekrutteringsspørsmål

Det er tre viktige spørsmål som må stilles når innstillingen skal skrives:

  • Er kandidaten kvalifisert? Har han/hun de nødvendige eksamener, autorisasjoner og praksis for å få denne stillingen?
  • Er kandidaten kompetent? Har han/hun de nødvendige personlige forutsetninger for å gjøre de oppgaver som er tillagt stillingen?
  • Egner kandidaten seg for denne stillingen? Er vedkommende skikket? Passer han/hun hos oss? Hva er vår helhetlig vurdering av kandidaten?
Det er bl.a. tre viktige spørsmål som må stilles når det gjelder rekruttering av ledere:
  • Hvilket menneskesyn har søkeren?
  • Hvilken lederstil vil han/hun legge an?
  • Hvilken personalpolitikk kan han/hun tenkes å gjennomføre?