startsidenback begreper

Personalpolitiske ytre og indre drivkrefter

Personalpolitikken påvirkes av blant annet forskning fra nasjonalt og internasjonat hold. Ideen om bedriftsdemokrati og selvbestemmelsesrett ble i Norge tatt opp av Sverre Lysgaard i boken "Arbeiderkollektivet" (1960) og av Einar Thorsrud og Fred E. Emery i boken "Mot en ny bedriftsorganisasjon" (1969). Ideene ble fanget opp nasjonallt og internasjonalt. I Sverige, Japan og USA ble de norske ideene om "sosio-teknikk", "selvstyrte grupper" og senere "delvis selvstyrte grupper" utviklet videre.

Tidligere dreide effektivitetstanken seg om å redusere fravær, verne mot ulykker og korte ned "død" arbeidstid eller redusere ulykker. I dag er det også viktig å bygge opp tillit blant ansatte, redusere mobbing og stress, bearbeide ansattes psykososiale forhold og håndtere konflikter. Medinnflytelse og medvirkning har derfor stått sentralt i lover og avtaler mellom aktørene i arbeidsgivet. Den raske IT-utviklingen vil føre til andre endringer på personalsiden, f. eks. hjemmekontor.