startsidenback begreper

Visjoner og mål

En visjon er et fremtidsbilde eller en slags arbeidshypotese som formuleres kort og kreativt for å billedliggjøre utviklingen organisasjonen ønsker seg. Den kommunikative effekten visjonen skaper hos personalet og sammenhengen mellom visjon, mål og andre styringsdokumenter forteller om visjonen er godt formulert eller ikke. En visjon åpner for formulering av mer resultatbeskrivende mål som skal fortelle om hva som skal oppnås, samt retningen og hastigheten dette forutsetter. Veien fra visjoner til mål og resultatstyring krever svar på følgende spørsmål:
  • Har vi erfaring med å formulere visjoner, overordnede mål og delmål?
  • Er målene og målstrukturen "eid" av de ansatte, ledelsen og andre impliserte parter?
  • Er aktivitetene i målstrukturen tidsbestemte (tidsplan) og justerbare?
  • Vet vi forskjellen mellom reguleringsmål, produksjonsmål og effektmål?
  • Har vi de nødvendige metoder, indikatorer, styringssystemer og sikringer for å drive med målstyring?
Å formulere mål kan tydeliggjøre ansvars- og kompetanseforhold, synliggjøre arbeidsresultater overfor omverdenen og gi ledere og ansatte en felles forståelse av visjoner. Mål skal virke retningsgivende, motiverende og legitimerende. Dette kalles strategisk ledelse.