startsidenback begreper

Resultatkrav og arbeidsmål

Resultatkravene beskriver hva den enkelte avdeling skal kunne bidra med for å nå organisasjonens strategiske mål. Arbeidsmål er differansen mellom resultatkrav - det man ønsker å oppnå - og nåsituasjonen. Arbeidsmål beskriver kortsiktige og periodiske mål. Målene skal beskrive i detalj hvordan man kommer fra dagens situasjon til ønsket situasjon. De er viktige for at en skal vite hvor en vil, og for å kunne "sjekke" om man har komme dit man vil. Mål må ellers være konkrete, målbare, tilstrekkelig høye, realistiske, aksepterte og ha sammenhenge med belønning. Akronymet ROTUR brukes for å beskrive et godt arbeidsmål:
  • Realistisk
  • Objektivt målbart
  • Tidsbestemt
  • Utviklende; og
  • Resultatbeskrivende.
Dersom man kan svare JA på ROTUR er formuleringen bra og kan inn i en handlingsplan.