startsidenback begreper

Handlingsplan

En handlingsplan eller en tiltaksplan er et dokument som forteller hvordan en avdeling eller en etat er pr i dag, hvordan ansatte ønsker at den skal være i fremtiden og hva vil de gjøre for å nå de mål som de setter opp. Aktører og samarbeidspartnere bør involveres i utforming av delmålene. Tiltaksplanen bør:
  • Inneholde strukturen for overordnede mål og delmål
  • Spesifisere ansvaret for gjennomføring og oppfølg av de enkelte tiltak.
  • Bestemme tilpassede tidsangivelser for gjennomføring, oppfølging, evaluering og revurdering.
  • Spesifisere hvordan vedtatte mål skal følges opp og hvordan ivareta eventuelle justeringer.