startsidenback begreper

Overordnede og strategiske mål

[1] Overordnede mål utgjør langsiktige og ideelle mål som organisasjonen har bestemt seg å arbeide mot. Under fastsettelse av langsiktige mål og innsatsområder reflekterer man over hvilke rammer, samt menneskelige og materielle arbeidsforhold som vil være gjeldende for oppgaveløsning i fremtiden. Delmål, også kalt strategiske mål, gjør det mulig å finne den riktige "veien" som fører fram til organisasjonens overordnede mål innenfor et bestemt område. Delmål blir oversiktlige når de deles opp, samordnes og beskrives (resultatbeskrivelser) slik at alle impliserte parter forstår dem.

For å formulere delmål skal man bruke aktive verb, dvs. verb som uttrykker handling f. eks. "forbedre, øke, redusere" osv. Målsatt resultat må kunne angis så konkret som mulig - i penger eller prosent. Man må dessuten bestemme når målet skal være nådd. Slik dannes grunnlaget for realistiske oppgaver, aktiviteter og arbeidsmål eller tiltak som må gjøres for at delmål og hovedmål skal kunne oppnås.