startsidenback begreper

Planer og styringssystemer [Engelsk]

Blant organisasjonens styringssystemer og plandokumenter finner vi:
 • Organisasjons- og ledelsesfilosofi: kultur, desentralisering, delegering, lederstil
 • Formelle stiftelsesdokumenter som grunderidé og statutter
 • Lov og avtaleverk: hovedavtale, tariffavtaler, særavtaler
 • Overordnede plan- og styringsdokumenter: "politiske signaler", prinsipper, vedtak i styrer, budsjetter, årsverk osv.
 • Strategiske planer (4 år): scenarier, satsingsområder.
 • Innkjøpspolitikk
 • IKT-strategier
 • Mediapolitikk
 • Personalpolitikk: opplærings-, utviklings- og karriereplaner
 • Organisasjonskart og stillingsinstrukser m.m.
 • Rolle og instansplan
 • Rutinebeskrivelser og prosedyrer
 • Plan for kvalitetsutvikling: normer og standarder
 • Budsjetter (1 år) og forpliktende ressursrammer
 • Handlingsplaner
 • Kriterier og metoder for planlegging, styring og evaluering.
Det er mange slike systemer og plandokumenter i diverse avdelinger i en organisasjon (se Oktografen under MPO). I personalavdelingen for eksempel finner vi personalpolitikk (PPO), personalplanlegging (PPL), personaladministrative prosedyrer (PAP) eller ansettelsesprosedyrer og personalpolitiske virkemidler (PPV), slik som personalsamtaler og karriereveier. Se under organisasjon.